• 27

    Jun

    Sultan Adam

    SULTAN ADAM AL-WATSIQ BILLAH DAN SYARIAT ISLAM DI TANAH BANJAR Oleh Zulfa Jamalie (Pengurus Lembaga Kajian Islam, Sejarah, dan Budaya Banjar) Janganlah kamu sekalian menyalahi pitua Mufti Haji Jamaluddin dan kalau ada orang yang menyimpang supaya dicegah atau melaporkannya kepada Sultan (Pasal 31 UU Sultan Adam) A. Pendahuluan Selama lebih kurang 25 tahun masyarakat Banjar pernah hidup di bawah naungan syariat Islam, yakni ketika masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billah (1825-1857) menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). UUSA ditetapkan pada tahun 1835, dan kemudian dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 11 Juni 1860 seiring dengan proklamasi dihapuskannya kerajaan
- Next

Author

Follow Me

Search

Recent Post